• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Туризъм
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
Комисия за противодействие на корупцията избраха в Минерални бани
29 Октомври 2018


Комисия за противодействие на корупцията избраха в Минерални бани. Общинският съвет в Минерални бани проведе тридесет и второто си редовно заседание. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени общо 8 точки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още три. По-важните от тях се отнасяха до удължаване срока за плащане на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” по подмярка 19,4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР”. Местните парламентаристи утвърдиха и образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Те избраха и Постоянна комисия на ОбС – Минерални бани във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С друга докладна записка бяха приети Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Минерални бани. Представен бе и доклад по чл. 3, ал. 8, § 5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, от Председателя на комисията по конфликт на интереси към ОбС Минерални бани Сунай Хасан. Приета бе и докладна записка относно, приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Минерални бани.

        

Прочитания: 202 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign