• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Туризъм
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
Урбанизираната територия ще разширяват в Минерални бани
26 Октомври 2018


Урбанизираната територия ще разширяват в Минерални бани. Това информира председателя на местния парламент в Минерални бани Мехмед Лятиф. Общинският съвет ще проведе тридесет и второто си редовно заседание от 14,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени общо 8 точки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. По-важните от тях касаят удължаване срока за плащане на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” по подмярка 19,4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР”. Местните парламентаристи ще трябва да утвърдят и образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Те ще трябва да изберат и Постоянна комисия на ОбС – Минерални бани във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С друга докладна записка ще бъдат приети Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Минерални бани. Ще бъде изслушан и доклад по чл. 3, ал. 8, § 5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, от Председателя на комисията по конфликт на интереси към ОбС Минерални бани Сунай Хасан. Предстои да бъде разгледана и докладна записка относно, приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Минерални бани.

        

Прочитания: 153 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign