• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  • Slide-8
  • Slide-9
  • Slide-10
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
Община Минерални бани прехвърли 50 язовира на държавата
08 Октомври 2018


Общинския съвет в Минерални бани реши да прехвърли на държавата 50 водоема на територията на общината на последното си заседание. Първоначално в дневния ред на заседанието бяха заложени едва три точки, но преди началото му председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още 15. Така общият им брой нарасна до 19 проекта за решения. За поддържането на тези язовири следва да се изградят контролно измервателни системи, програми за технически контрол, да се правят единични и комплексни изследвания, анализи за техническото състояние, да се създадат експертни технически съвети, да се назначи и обучава експлоатационен персонал, което не е по силите на общината. Язовирите нямат изградени основни изпускатели, които към настоящия момент се изискват от Агенцията за метерологичен и технически надзор. Повечето от язовирите са с нарушени стени, преливници, изпускатели и реално не функционират като изравнители. При интензивни валежи наличните язовири не осигуряват задържане на водните маси и водата свободно се стича по деретата, като причинява заливания на жилищни райони, стопански постройки, инфраструктура и земи в съседство. Необходими са аварийно възстановителни работи за всеки язовир – по дига, откоси, изпускател и преливник. Тези мерки следва да се конкретизират от хидроинженери, които да подготвят документацията и да контролират изпълнението на възстановителните работи. За ремонтно възстановителни работи на един язовир с площ 10 дка се изискват минимум от 3 до 5 хиляди лева, отделно за техническо обслужване се изискват средства и персонал ежегодно. Във връзка с чл. 139а от Закона за водите се образува дружество „Управление и стопанисване на язовири” със статут на държавно предприятие по смисъла на чл 62. Ал.3 от Търговския закон със седалище в София. Основен предмет на дейност на предприятието е комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост, в това число и язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата. Анализирайки изложените факти и обстоятелства и съобразявайки се с действащото законодателство считаме, че е целесъобразно собствеността на язовирите на територията на Община Минерални бани да бъде прехвърлена на държавата, решиха съветниците.

        

Прочитания: 69 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign