• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Туризъм
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
ПОКАНА
28 Септември 2018

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

      Общински съвет - Минерални бани на Тридесет и първо редовно заседание на 05.10.2018г., (петък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД

1. Докладна записка относно, безвъзмездно прехвърляне на общински имоти с начин на трайно ползване: Язовир, водоем, изкуствена водна площ, в собственост на държавата

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани


3.Текущи.
 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

   На 04.10.2018 г. /четвъртък/ от  10:00 часа    
-    ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

   На 04.10.2018 г. / четвъртък / от  10:30 часа    

-    ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани;


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………                                           
                                            /Мехмед Лятиф /

        

Прочитания: 237 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Избори 2019
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign