• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Туризъм
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
ПОКАНА
05 Септември 2018

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

      Общински съвет - Минерални бани на Тридесето редовно заседание на 13.09.2018г., (четвъртък) от 13:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, разкриване на група в база на ДГ „Снежанка“ в с. Караманци, общ. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, извършване на актуализация на Разчета за капитални разходи по бюджета на община Минерални бани за 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ.Мин.бани

3. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ.Мин.бани

4. Докладна записка относно, учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – общинска собственост в землището на с. Брястово, м. „Черния камък“.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ.Мин.бани

5. Докладна записка относно, учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – общинска собственост в землището на с. Брястово, местностите „Кочура“ и „Рамаданска чука“.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ.Мин.бани

6.Текущи.
Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

   На 11.09.2018 г. /вторник/ от  10:00 часа    
-    ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

   На 11.09.2018 г. / вторник / от  10:30 часа    

-    ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;

   На 11.09.2018 г. / вторник / от  11:00 часа    

-    ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………П…………
                                            /Мехмед Лятиф /

        

Прочитания: 236 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Избори 2019
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign