• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
Приеха нова Програма за развитие на туризма в Минерални бани
05 Септември 2018


Приета бе Програма за развитие на туризма в община Минерални бани за периода 2018-2019 г. Тя е разработена на основание чл.12, т.1 от Закона за туризма и отразява общинската политика за развитие на туризма на местно ниво, съгласно чл.11 от същия закон. Съобразена е с целите и приоритетите на Стратегията за развитие на туризма в община Минерални бани за периода 2014-2020 г., приета от ОбС Минерални бани с Решение №747 от 21.08.2014 г., както и със съществуващите местни туристически ресурси и потребности. Всички включени в програмата дейности са пряко обвързани и с изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Програмата за развитие на туризма се изпълнява от Община Минерални бани, като целта й е да се развива последователна и целенасочена туристическа политика, базирана на партньорство между частния сектор, общинската администрация, държавните институции и неправителствените организации, която генерира работни места, създава възможности за развитие на предприемачеството, дългосрочни икономически и социални ползи, увеличава приходите от туризъм.

        

Прочитания: 174 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign