• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  • Slide-8
  • Slide-9
  • Slide-10
  Главно меню

  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
Минерални бани в проект за геотермалния туризъм с Къркларели
16 Август 2018


Община Минерални бани ще бъде партньор по проекта „Мрежа за Трансгранично сътрудничество в областта на геотермалния туризъм с турската Къркларели. Местният парламент упълномощи на последното си заседание кмета на общината Мюмюн Искендер да осъществи всички необходими действия, свързани с подготовката на документите, кандидатстването и сключването на договор за изпълнение на проектното предложение.
Проектното предложение с реф. №TTGS/036 с наименование – “Mрежа за Tрансгранично сътрудничество в областта на геотермалния туризъм, Oбщина Минерални бани и Специална провинциална администрация на Къркларели” („Network For Cross Border Cooperation In The Field Of Geotermal Tourism, „Municipality Of Mineralni Bani And Special Provincial Administration Of Kirklareli”) по Програма Побратимяване на градове между Турция и ЕС и Схема за безвъзмездна помощ ( TR2014/DG/01/A1-02-Тown Twinning Action Between Тurkey And EU Grant Scheme (TTGS) (EuropeAid/158874/ID/ACT/TR)).
Проектът е одобрен на предварителния етап от кандидатстването. Той има за цел подобряване на административния и изпълнителния капацитет на Турция на местно равнище в процеса на присъединяване към ЕС. Проектът цели още създаване на устойчиви структури за стимулиране на обмена между местните администрации в Турция и местните власти в държавите-членки на ЕС в области, свързани с присъединяването към ЕС, чрез действия по побратимяване на градове. В рамките на проекта се предвиждат работни срещи между партньорите с цел да се обменя опит и добри практики, изготвяне на обща стратегия и дейности за популяризиране. Общата продължителност на действието на проекта е 12 месеца.

        

Прочитания: 281 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Местни избори 2019

  Фолклорен фестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign