• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Туризъм
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
ПОКАНА
22 Март 2018

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 26.03.2018 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, кандидатстване на община Минерални бани по покана за представяне на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3. Докладна записка относно, писмо получено с изх. № 198/20.02.2018 г. от управителя на „Напоителни системи“ ЕАД за предоставяне на ПИ № 000507, ПИ № 000663 и ПИ № 000508 землище на с. Спахиево, общ. Минерални бани, обл. Хасково.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, определяне на концесионер във връзка с проведена открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет „Управление, поддържане и експлоатация на язовир, находящ се в местността „Димчово дере“ в землището на с. Сусам, община Минерални бани“.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Текущи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П………………
/Мехмед Лятиф /

        

Прочитания: 951 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign