• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  • Slide-8
  • Slide-9
  • Slide-10
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
Отчетоха дейността на Общинския съвет в Минерални бани
31 Януари 2018


Отчет за дейността си през 2017 г. прие на последното си заседание местния парламент в Минерални бани. Отчетът бе изготвен от председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф. През отчетния период Общински съвет Минерални бани и неговите комисии работиха в съответствие с изискванията на Закона зa местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, посочи Мехмед Лятиф.
През 2017 г. са проведени 10 редовни и 3 извънредни заседания на Общинския съвет в Минерални бани, на които са приети 207 решения. Проведени са и 23 заседания на постоянните комисии. В по-голямата си част решенията са по важни въпроси на нормативната база в общината, по провеждането на по-стабилна бюджетна политика, създаването на инвестиционен климат и по развитие на социалната система, добави още г-н Лятиф.
През това време са приети 5 Наредби, 2 доклада и 6 програми, 5 плана и една стратегия. Въпреки, че отчитаме един кратък период, който се характеризира с интензивност, отговорност, инициативност и все по-голяма задълбоченост в нашата работа, смятам че е възможно дейността на Общинския съвет през следващия период да бъде още по-добра и още по-ефективна за развитието на община Минерални бани. Няма съмнение, че всеки от нас ще вложи още повече от своята положителна енергия в името на това, местното самоуправление да става все по-силно и да придобива все по-осезателно признаците на европейското местно самоуправление, каза в заключение г-н Лятиф.

        

Прочитания: 315 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign