• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
Бюджетът на община Минерални бани ще е 7 907 702 лева
30 Януари 2018


Бюджета на община Минерални бани за 2018 година, който приеха на 25-тото заседание на Общинския съвет ще бъде 7 907 702 лева. Приходите с държавен характер са 2 397 701 лева. Приходите с общински характер в бюджета са фиксирани на 5 510 001 лева. Имуществените данъци, които общината очаква да събере са 479 500 лева, а приходите от собственост са определени на 997 500 лева. Общите приходи от общински такси възлизат на 563 000 лева, като най-голям е делът на таксата за битови отпадъци – 408 000 лева.
Заложените разходи за държавна дейност в бюджета на община Минерални бани са 2 397 701 лева, като за детските градини ще бъдат похарчени 387 841 лева. СУ „Проф. д-р Асен Златаров” ще получи 462 801 лв, а СУ „Христо Ботев” в с. Караманци ще има 614 081 лева. За отбрана и сигурност са заложени 196 409 лева, общинската администрация ще разполага с 560 116 лева. Седемте читалища на територията на община Минерални бани ще получат 75 409 лева, а за други дейности по културата сумата ще е 40 000 лева. За осветление на улици и площади ще бъдат похарчени 120 000 лева. За озеленяване са предвидени 504 000 лева, а за чистота други 504 000. Спортните клубове в общината ще бъдат финансирани с 25 000 лева. Общинското горско стопанство „Бряст Лес” ще разполага с 440 000 лева.

        

Прочитания: 519 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign