• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
Община Минерални бани ще изгражда довеждащ колектор
30 Октомври 2017


Община Минерални бани обяви обществена поръчка за изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ в с. Боян Ботево и довеждащ колектор от с. Ангел войвода до съществуващата канализация на с. Боян Ботево. Прогнозната стойност на поръчката е 2.4 млн. лв. без ДДС. Критерият за избор на изпълнител е цената. Участниците в процедурата трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчка – четвърта категория, втора група, и да притежава удостоверение за вписване в регистъра за изпълнението на тези строежи. От тях се изисква да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

        

Прочитания: 191 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design