• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
Нова наредба за управление на отпадъците в Минерални бани
11 Септември 2017


Нова Наредба №2 за управление на отпадъците прие на последното си заседание Общинския съвет в Минерални бани. Тя е разработена съгласно изискванията на на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове за прилагането му. С наредбата са определени задълженията и отговорностите на задължените лица – домакинствата, физическите и юридическите лица, включително търговски обекти, производствените и стопанските субекти, училищата, административни сгради и други обекти, разположени на територията на община Минерални бани.
Сприемането на новата наредба, считаме че ще се постигне екологосъобразно управление на отпадъците с цел предотвратяване или намаляване вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
В наредбата ясно са регламентирани правата и задълженията на кмета на общината, общинската администрация, както и на физическите и юридическите лица, при чиято дейност се образуват или третират отпадъци. Чрез нормативния акт е заложено финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги. Фиксирани са и цените за ползване на общинска площадка-депо от физическите и юридическите лица за изхвърляне на разрешени от община Минерални бани строителни отпадъци и земни маси.
Контролът и санкциите за нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба се осъществяват от община Минерални бани.

        

Прочитания: 179 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design