• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
Еко птицеферма изграждат в Сусам
11 Септември 2017


В село Сусам, община Минерални бани ще бъде изградена птицеферма за кокошки-носачки. От торовата площадка не се предвижда отделяне на вредни емисии във въздуха, водите и почвите, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
За опазване чистотата на въздуха в птицефермата ще се въведат добри хигиенни практики. Това са система от правила за работа, които са свързани с мениджмънта за опазване на въздуха и почвата по отношение на намаляване на риска от замърсяване на атмосферния въздух с емисии на амоняк и намаляване на миризмата от сградата и двора в добър външен вид.
Добрите хигиенни практики са система за контрол с цел да се сведе до минимум риска от замърсяване на селскостопанската продукция и околната среда чрез производствена и човешка дейност.

        

Прочитания: 221 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design