• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
Три нови наредби приеха в община Минерални бани
30 Август 2017


Двадесет и първото си поредно заседание проведе местния парламент в Минерални бани. Първоначално в проекта за дневен ред бяха включени 8 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още 12 нови.
Сред по-важните проекти за решения бяха даване мандат на кмета на общината Мюмюн Искендер за участие на извънредното общо събрание на Асоциация ВиК, включваща обособена територия, обслужвана от ВиК-Хасково. Местните парламентаристи определиха броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2017-2018г. Дискутиран бе и добива на дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2017 г. Най-напред бе гласувано допълнение и изменение към Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред. Съветниците приеха и три нови наредби – Наредба №2 за управление на отпадъците и Наредба № 3. Приета бе и нова Наредба №7 за броя на маломерните паралелки в училищата и детските градини. Трите нормативни документа са синхронизирани с новите закони, поясни юристът на общината Петя Малинова.
Тема на останалите докладни бяха изпълнението на концесионните договори за 2016, промени в начина на трайно ползване на общински имоти и прекратяване на съсобственост.

        

Прочитания: 307 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design