• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
Местният парламент в Минерални бани заседава за 21-ви път
29 Август 2017


Двадесет и първото поредно заседание на местния парламент в Минерални бани подготвя председателят на общинския съвет Мехмед Лятиф. То ще се състои от 10,30 часа на 29-ти август в Заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред са включени 8 докладни записки.
Сред по-важните проекти за решения са даване на мандат за провеждане на извънредно общо събрание на Асоциация ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК-Хасково. Местните парламентаристи ще трябва да определят броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2017-2018г. Ще бъде дискутиран и добива на дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2017 г., както и Наредба №2 за управление на отпадъците на територията на общината.
Предстои да се приеме изменение и допълнение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред. Тема на останалите докладни са изпълнението на концесионните договори за 2016.

        

Прочитания: 212 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design