• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
Приеха отчета за изпълнението на бюджета в Минерални бани
03 Юли 2017

Местният парламент в Минерални бани проведе извънредно заседание в Заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени общо 13 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат включени още 6 нови. Сред по-важните проекти за решения бяха приемане отчета за изпълнение бюджета на община Минерални бани за 2016 г., както и решение за определяне на начални цени на категориите меки широколистни дървесни видове при добива на дървесина от горските територии на общината.
Съветниците се произнесоха по мотивирано предложение за предоставяне концесия на язовир – публична общинска собственост и актуализираха годишната програма за 2017 г.
Сред останалите проекти за решения бяха прекратяване на съсобственост, учредяване право на ползване, изготвяне на ПУП – ПУР, ПР и отпускане на еднократни финансови помощи на хора в затруднено положение.

        

Прочитания: 304 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design