• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
Превантивни мерки срещу горски пожари вземат в Минерални бани
28 Юни 2017


Превантивни мерки за недопускане на горски и полски пожари вземат в община Минерални бани. В резултат повишаването на температурите се засилва опасността от полски и горски пожари. Кметът на общината Мюмюн Искендер забрани паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
Държавните горски стопанства, общината и юридическите лица, собственици на гори да поддържат постоянна повишена бдителност и активност относно повишената пожарна опасност. Общината и другите собственици на гори, съгласувано с Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ обозначават трайно на терен и информират населението на определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност/1-ви клас/.
Особено внимание се обръща на направата на нови и поддържането на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения се разделят с лесокултурни прегради. Обръща се внимание на осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях. Сформират се и се оборудват специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар.
Кметът на общината засилва контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи и информира местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии. Всички тези мерки се предприемат превантивно, за да се избегнат тежки инциденти и за да се опазят горските и полски масиви, реколтата и населените места.

        

Прочитания: 223 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design