• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
В СУ "Проф. д-р Асен Златаров" отбелязаха Деня на Водата
23 Март 2017

  [Още снимки]

На 22.03.2017 г. светът за 25-ти път отбеляза Деня на Водата. Направиха го и в Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров”, с. Минерални бани. С поредна инициатива, в изпълнение на проекта „ЗАЕДНО”, учениците от всички класове на училището, се подготвиха за празника. Организира се конкурс за съчинение на тема „Водата”, спечелен от Иван Господинов, който е в трети клас. Учениците с ентусиазъм се включиха в инициативата да рисуват на тема „Да пазим водата чиста”. Родителите на децата ни също подкрепиха инициативата на училището. Многообразието и красотата на рисунките може да се види във фоайето на училището, където има кът, посветен на темата за 2017 г. „Защо хабим водата”, послание как да пестим водата и идеи, дадени от учениците за това.

На самия ден – 22.03.2017 г. – учениците от клуб „Заедно за природата” в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, заедно с децата от първи клас представиха програма, посветена на темата.

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

        

Прочитания: 739 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design