• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
Проект „ЗАЕДНО”
20 Октомври 2016


На 22.08.2016 г. между СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – Минерални бани и Министерство на образованието и науката – се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование)”. Финансирането е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирането – от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът „ЗАЕДНО” ще допринесе за развитието на подкрепяща и позитивна образователна среда в етнически смесените училища в Община Минерални бани, благоприятстваща пълноценната реализация и успешна социализация на учениците от етническите малцинства.

За 29 месеца учениците ще се включат в извънкласни и извънучилищни клубове по интереси: „Сцената ни учи и сближава”, „Етно-мозайка”, „Танци-манци”, „Спортът е приятелство”, „Етнокухня”, „Заедно за природата”. Предвижда се провеждането на 5 приключенски лагера, както и специфична съвместна доброволческа дейност в клуб „Дар за моята община”.

Местната общност ще стане съпричастна с изявите на участниците в проекта при провеждането на „Съвместни спортни празници и инициативи” и „Празници на различията”. Планирано е и обучение на родители. Дейностите на клубовете по интереси за изпълнение на проекта стартираха на 16.09.2016 г.

Бенефициент по проекта е СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – Минерални бани, а партньори са СУ „Христо Ботев” – Караманци, Община Минерални бани и Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие”.


Стойността на проекта – 415 989,29 лв.
Финансиране от ЕСФ – 353 590,90 лв.
Национално финансиране – 62 398,39 лв.


Дата на стартиране – 22.08.2016 г. Дата на приключване: 31.12.2018 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Съобщение за набиране на ценови предложения относно проучване - [ 21.10.2016 г. ]
Рекламни материали - [ 07.11.2016 г. ]
Съобщение за набиране на ценови предложения относно предоставяне на транспортни услуги - [ 11.11.2016 г. ]
Покана за пресконференция за стартиране на проект "ЗАЕДНО" - [ 30.11.2016 г. ]
В СУ „Христо Ботев” се организира изложба „Коледа е!”- [ 22.12.2016 г. ]
В СУ "Проф. д-р Асен Златаров" отбелязаха Деня на Водата - [ 23.03.2017 г. ]

        

Прочитания: 939 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design