Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Публични регистри

Публични регистри

Наименование Виж
1. Регистър на одобрените подробни устройствени планове, комплексни проекти и схеми
2. Регистър на обектите, въведени в експлоатация
3. Регистър на издадените разрешения за строеж в община Минерални бани
4. Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Минерални бани

 

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Фестивал
  Фотогалерия
  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  МИГ

2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design