• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Общински съвет

 

Докладни записки и писма

Описание на документа Изтегли/
Виж
1. Преписка 1425/28.09.2017 г.
2. Препис от Решение № 711/10.11.2017 г. по Административно дело № 312/2017 г, постановено от Административен съд - Хасково
3. Протест срещу чл. 16, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани
4. Препис от Решение № 694/25.10.2017 г. по Административно дело № 523/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
5. Преписка №1440 от 30.10.2017 г. на Окръжна прокуратура - Хасково
6. Препис от Решение № 475/12.07.2017 г. по Административно дело № 330/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
7. Препис от Решение № 431/30.06.2017 г. по Административно дело № 302/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
8. Препис от Решение № 385/23.06.2017 г. по Административно дело № 306/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
9. Препис от Решение № 384/23.06.2017 г. по Административно дело № 305/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
10. Заверен препис от определение от 31.05.2017 г., постановено по Административно дело № 315/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково
11. Препис от протест и препис на определение от 16.06.2017 г.
12. Препис от Решение № 366/16.06.2017 г. по Административно дело № 311/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
13. Препис от Решение № 347/20.06.2017 г. по Административно дело № 308/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
14. Препис от Решение № 346/20.06.2017 г. по Административно дело № 304/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
15. Препис от Решение № 371/16.06.2017 г. по Административно дело № 316/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
16. Препис от Решение № 370/16.06.2017 г. по Административно дело № 310/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
17. Заверен препис на Решение № 332/22.05.2017 г., постановено по дело № 789/2016 г. по описа на Административен съд - Хасково
18. Препис от Решение № 345/12.06.2017 г. по Административно дело № 299/2017г., постановено от Административен съд-Хасково
19. Частна жалба срещу Протоколно определение от 30.05.2017 г., постановено по административно дело № 312/2017 г. по описа на ХАС
20. Препис от Решение № 326/01.06.2017 г. по Административно дело № 278/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
21. Адм. дело № 523/2017 г. - Протест срещу Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Минерални бани
22. Докладна записка с Вх. № 449 от 15.09.2016г.
23. Писмо с Вх. № 343 от 26.05.2017г.
24. Докладна записка с Вх. № 242 от 04.05.2016г.
25. Докладна записка с Вх. № 241 от 04.05.2016г.

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Анкета
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design