Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Общински съвет

 

Докладни записки и писма

Описание на документа Изтегли/
Виж
1. Препис от Решение № 371/16.06.2017 г. по Административно дело № 316/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
2. Препис от Решение № 370/16.06.2017 г. по Административно дело № 310/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково
3. Заверен препис на Решение № 332/22.05.2017 г., постановено по дело № 789/2016 г. по описа на Административен съд - Хасково
4. Препис от Решение № 345/12.06.2017 г. по Административно дело № 299/2017г., постановено от Административен съд-Хасково
5. Частна жалба срещу Протоколно определение от 30.05.2017 г., постановено по административно дело № 312/2017 г. по описа на ХАС
6. Адм. дело № 278/2017 г. - Отмяна по протест на прокурор при ОП Хасково чл.30, ал.3 и чл.34, ал.5-7 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на община М
7. Адм. дело № 523/2017 г. - Протест срещу Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Минерални бани
8. Докладна записка с Вх. № 449 от 15.09.2016г.
9. Писмо с Вх. № 343 от 26.05.2017г.
10. Докладна записка с Вх. № 242 от 04.05.2016г.
11. Докладна записка с Вх. № 241 от 04.05.2016г.

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Питейна вода
  Фотогалерия
  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  МИГ

2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design