Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Общински съвет

Проекти на нормативни документи

Наименование Дата на публикуване Изтегли
1.
Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2018 г.
2017-04-12
2.
Проект на НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Минерални бани
2017-04-07
3.
Проект на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани 2017г.
2016-12-01
4.
Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на община Минерални бани
2016-08-26
5.
Допълнение и изменение на наредбата за управление на горските територии - собственост на Община Минерални бани
2016-07-25
6.
Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Минерални бани
2016-06-23
7.
Проект на Програма за развитие на туризма в община Минерални бани за периода 2016-2017г.
2016-06-23
8.
Проект на наредба за допълнение и изменение на наредба за управление, стопанисване и ползване на земите от общински поземлен фонд
2016-06-23
9.
Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Минерални бани
2016-05-25
10.
Проект на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Минерални бани 2016 – 2020 година
2016-05-20
11.
Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Минерални бани
2016-05-04
12.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани
2016-04-28
13.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Минерални бани
2016-04-28
14.
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за управление на горските територии – собственост на община Минерални бани
2016-03-21
15.
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Минерални бани
2015-12-04
16.
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани
2015-08-21
17.
Проект на Програма за развитие на туризма в община Минерални бани 2015 г.
2015-02-10

 

   * Вашите становища и предложения изпращайте на min_bani@abv.bg


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Избори 2017
  Етнофестивал 2017
  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design