• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Планове и програми

Планове и програми приети от Общински съвет - Минерални бани

Наименование Изтегли/
Виж
1. План за финансово оздравяване на Община Минерални бани
2. Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2018 г.
3. Програма за закрила на детето за 2017 г.
4. Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Минерални бани
5. Променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
6. Променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
7. Годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
8. Програма за младежта на община Минерални бани за 2017г.
9. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Минерални бани 2017 - 2018 г.
10. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2017 г.
11. Програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани през 2017 г.
12. Програма за развитие на туризма в община Минерални бани през 2016-2017 г.
13. Отчет за изпълнение на годишната Програма за развитие на туризма в община Минерални бани за 2015 година
14. Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2017 г.
15. Програма за закрила на детето за 2016 г.
16. Общински план за развитие на община Минерални бани 2014 - 2020 г.
17. Актуализация на Плана за действие на Община Минерални бани в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 – 2020)
18. Общински план за младежта в община Минерални бани за 2016г.
19. Отчет за изпълнение през 2015г. на общински план за действие съгласно на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
20. Програма за младежта на община Минерални бани за 2016г.
21. Годишен план за дейността на Звеното по вътрешен одит в Община Минерални бани за 2016 г.
Приложения »
22. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2016 г.
23. Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани през 2016 г.
24. Програма за закрила на детето за 2015 г.
25. Общинския план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2016 г.
26. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Минерални бани 2015 - 2016 г.
27. Програма за развитие на туризма в община Минерални бани през 2015 г.
28. Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани през 2015 г.
29. Програма за младежта на община Минерални бани за 2015г.
30. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2015 г.
31. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.
32. Програма за управление на отпадъците - община Минерални бани 2014-2020 г.

 

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design