Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Планове и програми

Планове и програми приети от Общински съвет - Минерални бани

Наименование Изтегли/
Виж
1. Променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
2. Променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
3. Годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
4. Програма за младежта на община Минерални бани за 2017г.
5. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Минерални бани 2017 - 2018 г.
6. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2017 г.
7. Програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани през 2017 г.
8. Програма за развитие на туризма в община Минерални бани през 2016-2017 г.
9. Отчет за изпълнение на годишната Програма за развитие на туризма в община Минерални бани за 2015 година
10. Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2017 г.
11. Програма за закрила на детето за 2016 г.
12. Общински план за развитие на община Минерални бани 2014 - 2020 г.
13. Актуализация на Плана за действие на Община Минерални бани в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 – 2020)
14. Общински план за младежта в община Минерални бани за 2016г.
15. Отчет за изпълнение през 2015г. на общински план за действие съгласно на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
16. Програма за младежта на община Минерални бани за 2016г.
17. Годишен план за дейността на Звеното по вътрешен одит в Община Минерални бани за 2016 г.
Приложения »
18. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2016 г.
19 . Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани през 2016 г.
20. Програма за закрила на детето за 2015 г.
21. Общинския план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2016 г.
22. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Минерални бани 2015 - 2016 г.
23. Програма за развитие на туризма в община Минерални бани през 2015 г.
24. Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани през 2015 г.
25. Програма за младежта на община Минерални бани за 2015г.
26. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2015 г.
27. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.

 

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Избори 2017
  Етнофестивал 2017
  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design