• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Контакти

Телефонен указател

Име, Фамилия

Длъжност

Телефон

Кмет

Мюмюн Искендер

Кмет на община Минерални бани

0888491913

Заместник - кмет

Нуртин Сабри

Заместник кмет на община Минерални бани

0888422436

Секретар

Мюмюн Ибрам

Секретар на община Минерални бани

0879298904

Главен архитект

Димитър Стоев

Главен архитект

0888700494

Звено "Финансов контрол"

Севдие Мехмед

Финансов контрольор

0885693660

Юрисконсулти

Мелекшен Юсеин

юрисконсулт

0888556892

Петя Малинова

юрисконсулт

0879299030

Дирекция
„Обща администрация“

Недялка Ангелова

Главен специалист „Счетоводство“

0885693662

Мюджейтин Раим

Старши счетоводител

0888561197

Емин Емин

Старши счетоводител

0879298890

Хафизе Рафет

Старши счетоводител

0884988126

Марияна Христова

Касиер

0885693661

Улви Атакан

Главен специалист ГРАОН

0888567205

Фериде Ахмед

Главен специалист ГРАОН ФРОНТ-ОФИС

0879298894

Десислава Борисова

Старши експерт
ФРОНТ-ОФИС

0885693672

Иванка Петева

Старши експерт
„Бюджет“

0884988129

Йорданка Ванчева

Старши експерт
„Човешки ресурси“

0885693669

Мария Христова

Мл. експерт „Протокол и връзки с обществеността“

0886667696

Дирекция „Специализирана администрация“

Отдел МПСХД

Гинка Тенчева

Началник отдел МПСХД

0879298903

Иван Райков

ССИ, ОМП и УК

0888600465

Билял Рашид

Старши експерт
„Образование“

0885250668

Митра Тодорова

Старши експерт
„Туризъм“

0885693678

Недялка Тодорова

Младши експерт
„Оранжерия“

0879298899

Цветанка Попова

Главен специалист
ОПФ

0885693664

Емел Юсеин

Старши специалист
СД и ТЗ

0885404477

            
             Менхуб Мюмюн

Старши специалист
„Селско стопанство“

0888569475

Гюлтен Аптураим

Старши специалист
ОБС

0879298896

 Стойчо Запрянов

Началник сектор
МП

0886764840

 Радка Ванчева

Старши експерт
МП

0888711898

Зейнеб Шабан

Деловодител-архивар
МП

0885404475

 Райме Мюмюн

Касиер МП

0885693676

 Силвия Колева

Публичен изпълнител

03722/2334

 Стефан Делчев

Публичен изпълнител

03722/2334

Алейдин Исмаил

домакин

0888264251

 Младен Чангов

Старши специалист
ООРЧНМ

0884900010

Отдел ТСУ, ОС и ИОП

 Фаредин Шен

Ст. експерт
„Общинска собственост“

0888605852

Мехмедали Мехмедали

Мл. експерт ТСУ

0888600464

 Аппаз Зейнур

Гл. спец. Ивн. контрол

0889321924

Мустафа Ахмед

Гл. спец. Ивн. контрол

0879298900

 Байрам Иляз

Гл. спец ТРС

0888643065

 Ъшъл Мехмед

Ст. експерт АБ

0885404471

Кметове на кметства

Халил Мехмедали

Кмет с. Татарево

0885200649

Станко Янков

Кмет с. Брястово

0885404472

Кирил Христозов

Кмет с. Сусам

0885404473

Мехмедали Бекир

Кмет с. Боян Ботево

0885404474

Мюрен Мехмедали

Кмет с. Караманци

0885693668

Найме Мустафа

Кмет с. Колец

0887686083

Здравка Христова

Кмет с. Спахиево

0888562894

Полезни контакти

Таня Янева

Директор ЦДГ

0879298891

Тонка Колева

Председател на читалище „Заря“
с. Минерални бани

0884988128

Дежурни
Община Минерални бани

0879298901

Кметове и кметски наместничества

Населено място

Име, презиме и фамилия

GSM

Стационарен телефон

1

Община Минерални бани

Мюмюн Али Искендер

-

03722/20-20

2

Ангел войвода

Екрем Зейнур Юзеир

0887414395

03709/23-37

3

Боян Ботево

Мехмедали Мехмед Бекир

0877282888

03709/23-20

4

Брястово

Станко Ванчев Янков

0885404472

-

5

Винево

Фикрет Рамадан Иса

0885934114

03709/23-15

6

Караманци

Мюрен Мехмедали Ибрям

0885693668

03709/22-20

7

Колец

Найме Мюмюнали Мустафа

0887686083

03709/26-70

8

Сираково

Иван Харалампиев Паунов

0888559853

03746/22-24

9

Спахиево

Здравка Панайотова Христова

0888562894

032222/21-10

10

Сусам

Кирил Иванов Христозов

0885404473

03724/22-24

11

Сърница

Шенол Кемал Ахмед

0879898969

03744/22-20

12

Татарево

Халил Мехмедали Салим

0885200649

03747/22-20

 

СЛУЖБА

ТЕЛЕФОН

1.

Общински съвет

03722/ 22 - 05

2.

ГРАО

03722/ 22 - 80

3.

Общинска собственост

03722/ 23 -43

4.

Местни приходи-/данъчна служба/

03722/ 21 -84

5.

Счетоводство

03722/ 20 - 81

6.

ТРС -/техническа служба/

03722/ 23 -72

7.

Поща

03722/ 20 - 00

8.

Социално подпомагане

03722/ 20- 95

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design