Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Местни данъци и такси

   Банкови сметки.

Търговска банка „Д“ АД – офис Минерални бани
IBAN – BG16DEM192403100034813 – бюджетна сметка
IBAN – BG74DEMI92408400034811 - сметка за местни приходи
BIC - DEMIBGSF

Вид плащане:

  • 442800 – туристически данък
  • 446500 – лихви
  • 448090 – други общински такси – /такси за категоризация/
  • 445100 – дарения
  • 442400 – такса битови отпадъци
  • 442100 –  данък върху недвижими имоти
  • 442300 – данък върху превозните средства
  • 442500 – данък придобиване / 2,5%/

 

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design