Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  ЗАПОВЕДИ
06 Март 2017   Прочитания: 121
Заповед относно забрана на пашата за селскостопански животни през 2017г. в горските територии държавна собственост по землища.[...виж]

06 Март 2017   Прочитания: 104
Заповед относно забрана на пашата за селскостопански животни през 2017г. в горските територии собственост на Община Минерални бани по землища.[...виж]

02 Март 2017   Прочитания: 118
Заповед за определяне на спечелилите участници от проведен на 27.02.2017г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.[...виж]

10 Февруари 2017   Прочитания: 190
Заповед относно имоти с начин на трайно ползване - полски пътища, предоставени на ползвателите, в чиито масиви за ползване попадат, определени със заповедите по чл. 37в. ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД „Земеделие" гр. Хасково, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, съгласно Приложения от №1 до №11, представляващи неразделна част от настоящата Заповед.[...виж]

02 Февруари 2017   Прочитания: 80
Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали и размер на депозит[...виж]

27 Януари 2017   Прочитания: 168
На основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 223 ал. 1, т. 8 от ЗУТ Да бъде премахнат незаконен строеж "Кафе-аператив", намиращ се в УПИ XVI, кв. 14 по плана на с. Минерални бани, общ. Минерални бани[...виж]

11 Януари 2017   Прочитания: 216
Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Ангел войвода, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.[...виж]

11 Януари 2017   Прочитания: 188
Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Боян Ботево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.[...виж]

11 Януари 2017   Прочитания: 137
Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Винево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.[...виж]

11 Януари 2017   Прочитания: 176
Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Брястово, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.[...виж]

11 Януари 2017   Прочитания: 153
Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Спахиево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.[...виж]

11 Януари 2017   Прочитания: 90
Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Татарево, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.[...виж]

11 Януари 2017   Прочитания: 104
Заповед относно определяне на ползователи на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Сърница, които отговарят на изискванията за сключване на договор за стопанска 2016/2017г.[...виж]

04 Януари 2017   Прочитания: 202
Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост на 29.12.2016[...виж]

16 Декември 2016   Прочитания: 287
Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост[...виж]

02 Декември 2016   Прочитания: 226
Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда и продажба на имоти общинска собственост[...виж]

28 Ноември 2016   Прочитания: 232
Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, проведен на 22.11.2016[...виж]

28 Ноември 2016   Прочитания: 285
Заповед относно определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2017г. в горски територии на Община Минерални бани.[...виж]

03 Октомври 2016   Прочитания: 286
Заповед № 462/03.10.2016 г.[...виж]

28 Септември 2016   Прочитания: 331
Заповед за прекратяване на категоризация[...виж]

25 Август 2016   Прочитания: 289
Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.[...виж]

21 Юли 2016   Прочитания: 278
Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.[...виж]

15 Юли 2016   Прочитания: 488
Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба ба имоти общинска частна собственост.[...виж]

27 Юни 2016   Прочитания: 343
Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 27.06.2016г.[...виж]

20 Юни 2016   Прочитания: 318
Заповед за прекратяване на категоризация[...виж]

09 Юни 2016   Прочитания: 308
Заповед за прекратяване на категоризация[...виж]

09 Юни 2016   Прочитания: 317
Заповед за прекратяване на категоризация.[...виж]

26 Май 2016   Прочитания: 312
Заповед за определяне на спечелилите участници от проведен на 19.05.2016г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.[...виж]

03 Май 2016   Прочитания: 318
Заповед за определяне на спечелилите участници в публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, проведен на 27.04.2016г.[...виж]

23 Март 2016   Прочитания: 337
Заповед № З-126/23.03.2016г. за определяне на печелившите от проведен търг на 17.03.2016г. за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.[...виж]

16 Март 2016   Прочитания: 360
Заповед №З-117/16.03.2016г. за отмяна на търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост[...виж]

02 Февруари 2016   Прочитания: 527
Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 01.02.2016г.[...виж]

22 Януари 2016   Прочитания: 356
Заповед за определяне спечелилите от проведен търг с явно наддаване на 15.01.2016г. за продажба на имоти и движими вещи общинска собственост[...виж]

11 Януари 2016   Прочитания: 478
Заповед № З-13/11.01.2016[...виж]

11 Януари 2016   Прочитания: 409
Заповед № З-14/11.01.2016[...виж]

29 Декември 2015   Прочитания: 344
Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 23.12.2015г. за продажба на общински имоти и за учредяване на право на строеж върху УПИ общинска собственост[...виж]

11 Декември 2015   Прочитания: 421
Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 11.12.2015г.[...виж]

13 Ноември 2015   Прочитания: 428
Заповед № З-629/13.11.2015 г.[...виж]

10 Ноември 2015   Прочитания: 337
Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 09.11.2015г. за продажба на общински имоти[...виж]

06 Октомври 2015   Прочитания: 357
Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 29.09.2015г. за продажба на общински имоти[...виж]

28 Септември 2015   Прочитания: 390
Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 16.09.2015г. за продажба на общински имот[...виж]

17 Септември 2015   Прочитания: 354
Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 09.09.2015г. за продажба на имоти общинска собственост[...виж]

09 Септември 2015   Прочитания: 363
Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 02.09.2015г. за продажба на движими имущества общинска собственост[...виж]

02 Септември 2015   Прочитания: 354
Заповед №З.465/02.09.2015г. за определяне на спечелилите от проведен търг на 26.08.2015г. за продажба на имоти общинска собственост.[...виж]

01 Септември 2015   Прочитания: 367
Заповед №3-464/31.08.2015г. за отмяна на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество общинска собственост за Товарен автомобил "САНП ЗИЛ-131", шаси № 655897, год.на производство 1986г. с инв.№50022, начална тръжна цена -2960,00лв.[...виж]

24 Август 2015   Прочитания: 404
Заповед № З-451/24.08.2015 г.[...виж]

22 Юли 2015   Прочитания: 459
Заповед № З-395/22.07.2015 г.[...виж]

21 Юли 2015   Прочитания: 298
Заповед за определяне на спечелили търга от 14.07.2015г.[...виж]

06 Юли 2015   Прочитания: 411
Заповед № З-349/02.07.2015 г.[...виж]

26 Юни 2015   Прочитания: 410
Заповеди № З-333/26.06.2015 г. и № З-334/26.06.2015 г.[...виж]


  Страници: 1   2   

   « Назад


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Избори 2017
  Етнофестивал 2017
  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design