Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  КОНКУРСИ
27 Октомври 2016   Прочитания: 678
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността "Технически сътрудник"[...виж]

27 Октомври 2016   Прочитания: 620
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността "Младши експерт Протокол и връзки с обществеността"[...виж]

20 Октомври 2016   Прочитания: 637
Заповед относно прекратяване на конкурс за длъжността „Директор" на дирекция „Специализирана администрация".[...виж]

20 Октомври 2016   Прочитания: 231
Заповед относно прекратяване на конкурс за длъжността „Началник отдел „Териториално и селищно устройство, инфраструктура, обществени поръчки, общинска собственост, екология и концесии"[...виж]

07 Октомври 2016   Прочитания: 330
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Директор" на дирекция „Специализирана администрация"[...виж]

07 Октомври 2016   Прочитания: 315
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Началник отдел „Териториално и селищно устройство, инфраструктура, обществени поръчки, общинска собственост, екология и концесии"[...виж]

27 Юли 2016   Прочитания: 337
Община Минерални бани обявява конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Обществена трапезария” – процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016”, оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане...[...виж]

26 Януари 2016   Прочитания: 686
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността Ръководител и Експерт-консултант по проект Център за социални услуги Минерални бани.[...виж]

15 Януари 2016   Прочитания: 539
Община Минерални бани обявява конкурс в Центъра за социални услуги по ПРОЕКТ “Център за социални услуги Минерални бани”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0176-C001, схема „Независим живот“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, за длъжностите ръководител и експерт-консултант[...виж]

02 Юли 2015   Прочитания: 792
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността "Началник отдел УТКОСМИР" в Oбщинска администрация Минерални бани.[...виж]

02 Юли 2015   Прочитания: 694
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция "Специализирана администрация" в Общинска администрация Минерални бани.[...виж]

18 Юни 2015   Прочитания: 706
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Директор”на дирекция „Специализирана администрация” – 1 щатна бройка в общинска администрация Минерални бани, област Хасково[...виж]

18 Юни 2015   Прочитания: 451
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Началник отдел „Устройство на територията и контрол, Общинска собственост, Местно икономическо развитие” – 1 щатна бройка в общинска администрация Минерални бани, област Хасково[...виж]

18 Декември 2014   Прочитания: 559
На 08.01.2015г. от 11.00ч. публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в имот частна общинска собственост.[...виж]

   « Назад


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Фестивал
  Фотогалерия
  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  МИГ

2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design