Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  ОБЯВИ
04 Април 2017   Прочитания: 181
Обява за търг с явно наддаване на 25.04.2017г за продажба на имоти частна общинска собственост[...виж]

24 Март 2017   Прочитания: 109
Актуализация на годишна програма от 24.03.2017 г.[...виж]

17 Март 2017   Прочитания: 123
График по населени места за идентификация на земеделските парцели в ОСЗ Минерални бани.[...виж]

17 Март 2017   Прочитания: 65
Съобщение за обществено обсъждане на План за финансово оздравяване и проект на План за финансово оздравяване на Община Минерални бани [...виж]

14 Март 2017   Прочитания: 32
Проект на наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Минерални бани.[...виж]

14 Март 2017   Прочитания: 56
Проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Минерални бани.[...виж]

15 Февруари 2017   Прочитания: 382
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Община Минерални бани на адрес с.Минерални бани, бул. ’’Васил Левски’’ №3, при Публични изпълнители – ет.2, стая № 16, от 8:00 ч. до 17:00 ч., за връчване на Съобщение за доброволно изпълнение по чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК.[...виж]

14 Февруари 2017   Прочитания: 191
Актуализация на годишна програма от 14.02.2017 г.[...виж]

13 Януари 2017   Прочитания: 313
Годишна програма 2017 г.[...виж]

09 Януари 2017   Прочитания: 285
На 09.01.2017 г. от 9.00 часа в голямата зала публично обсъждане на : 1.Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси нублично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2017 г. при следния дневен ред:[...виж]

21 Декември 2016   Прочитания: 348
Община Минерални бани обявява продажба на движими вещи - частна общинска собственост по Приложение №1. Начална и крайна дата за продажба - от 21.12.2016 г. до 28.12.2016 г., включително във времето от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 до 16,00 ч. [...виж]

12 Декември 2016   Прочитания: 253
О Б Я В А: „ДА ПОМОГНЕМ НА ПОСТРАДАЛИТЕ В ХИТРИНО”[...виж]

09 Ноември 2016   Прочитания: 386
ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ОТНОСНО: Изпълнение на проект ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,бюджетна линия BG05M9OP001-2.003” Приеми ме 2015” , финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP001-2.003-0001-C01. [...виж]

08 Ноември 2016   Прочитания: 335
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ЗА БАЛОТАЖА[...виж]

04 Ноември 2016   Прочитания: 238
Заповед относно забрана продажбата на алкохол и масови прояви във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум, насрочени за 06.11.2016г.[...виж]

04 Ноември 2016   Прочитания: 405
Община Минерални бани ОБЯВЯВА на 22.11.2016 год. от 14.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост и продажба на имоти частна общинска собственост[...виж]

27 Октомври 2016   Прочитания: 277
Съобщение относно обучение във връзка с подготовката за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум, насрочени за 06.11.2016г.[...виж]

26 Октомври 2016   Прочитания: 173
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)[...виж]

26 Октомври 2016   Прочитания: 208
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)[...виж]

20 Октомври 2016   Прочитания: 176
Заповед относно образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Минерални бани [...виж]

20 Октомври 2016   Прочитания: 182
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Минерални бани.[...виж]

10 Октомври 2016   Прочитания: 240
Докладна записка за актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.[...виж]

03 Октомври 2016   Прочитания: 265
Относно удължаване на срока за продажба на движими вещи - частна общинска собственост[...виж]

29 Септември 2016   Прочитания: 291
Списък на одобрените потребители по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани”[...виж]

29 Септември 2016   Прочитания: 239
Списък на одобрените резерви на потребители по Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани"[...виж]

26 Септември 2016   Прочитания: 239
Продажба на движими вещи - частна общинска собственост [...виж]

26 Септември 2016   Прочитания: 233
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Минерални бани във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, насрочени за 06.11.2016г.[...виж]

12 Септември 2016   Прочитания: 267
Прием за заявления във връзка с операция "Осигуряване на топъл обяд - 2016" BG05FMOP001-3.002[...виж]

29 Август 2016   Прочитания: 392
НАГРАДЕНИ ОТ ТРЕТИ КОНКУРС „ ФОЛКЛОР ОТ ИЗВОРА “ С.МИНЕРАЛНИ БАНИ, 26 – 27 АВГУСТ 2016 Г.[...виж]

22 Август 2016   Прочитания: 330
Докладна записка актуализация годишна програма 2016 г.[...виж]

17 Август 2016   Прочитания: 387
ПРОГРАМА НА ТРЕТИ КОНКУРС ЗА АВТЕНТИЧНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ “ФОЛКЛОР ОТ ИЗВОРА“ 26 И 27 август 2016 год. [...виж]

29 Юли 2016   Прочитания: 258
Доброволният резерв, съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, е предназначен за комплектуване с резервисти на военните формирования от Българската армия - за изпълнението на задачи по отбраната на страната и други задачи по защита на националната сигурност.[...виж]

21 Юли 2016   Прочитания: 359
Проект на план за финансово оздравяване на Община Минерални бани и график за провеждане на публично обсъждане[...виж]

11 Юли 2016   Прочитания: 313
Докладна записка за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г. [...виж]

23 Юни 2016   Прочитания: 268
Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Минерални бани [...виж]

21 Юни 2016   Прочитания: 286
На основание чл.111 от Закона за защита на растенията, Ви уведомяваме, че на 23.06.2016г. в часовете от 06:30 до 10:00 часа, в землището на с.Сусам, местност„Пепелника“ ще се проведе въздушно пръскане с фунгициди "Акробат Р" и „Талендо Екстра“.[...виж]

16 Юни 2016   Прочитания: 318
Докладна записка за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.[...виж]

15 Юни 2016   Прочитания: 273
Променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2016г.[...виж]

10 Юни 2016   Прочитания: 246
На основание чл.111 от Закона за защита на растенията, Ви уведомяваме, че на 13.06.2016г. в часовете от 06:00 до 11:00 часа, в землището на с.Сусам, местност„Пепелника“ ще се проведе въздушно пръскане с фунгициди "Кабрио Топ".[...виж]

19 Май 2016   Прочитания: 359
Актуализиране на годишна програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.[...виж]

05 Май 2016   Прочитания: 100
Разпределение на общински ливади, мери и пасища за стопанската 2016/2017 год.[...виж]

21 Април 2016   Прочитания: 374
Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.[...виж]

08 Април 2016   Прочитания: 392
Община Минерални бани стартира втори етап за набирането на заявления от кандидат-потребители на социални услуги и кандидати за работа като лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници в Центъра за социални услуги към Община Минерални бани.[...виж]

29 Февруари 2016   Прочитания: 473
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2016/2017г по чл.37и от ЗСПЗЗ.[...виж]

16 Февруари 2016   Прочитания: 476
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.[...виж]

02 Февруари 2016   Прочитания: 441
По проект "Център за социални услуги – Минерални бани" Община Минерални бани има удоволствието да Ви покани на ОФИЦИАЛНА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ от 16:30 ч. на 04. 02. 2016г. в новоизградения Център за социални услуги.[...виж]

28 Януари 2016   Прочитания: 455
Община Минерални бани стартира набирането на заявления от кандидат-потребители на социални услуги и кандидати за работа[...виж]

22 Януари 2016   Прочитания: 375
Прием на заявления за Медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа"[...виж]

12 Януари 2016   Прочитания: 306
Годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2016г.[...виж]

18 Декември 2015   Прочитания: 388
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” в община Минерални бани.[...виж]


  Страници: 1   2   3   

   « Назад


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Избори 2017
  Етнофестивал 2017
  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design