• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
ПОКАНА
08 Януари 2018

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 10.01.2018 г. (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, удължаване срока на поет временен безлихвен заем към бюджета на община Минерални бани от набирателната сметка на общината до 31.12.2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, определяне на представител на общината за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани


3. Текущи.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П………………
/Мехмед Лятиф /

        

Прочитания: 67 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2017 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design