Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека
  Екопътека

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
[ днес ]   Прочитания: 10
14 творци участват в пленер „Топлата вода”, който беше официaлно открит в Националния курорт Минерални бани област Хасково от кмета Мюмюн Искендер в понеделник.

23 Август 2016   Прочитания: 21
На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 25.08.2016г.,(четвъртък) от 11:00 ч.

10 Август 2016   Прочитания: 77
На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 12.08.2016г.,(петък) от 14:00 ч.

10 Август 2016   Прочитания: 249
НА ПРАЗНИК НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА, ЗДРАВЕТО И КРАСОТАТА

08 Август 2016   Прочитания: 66
Групата за автентичен фолклор „Дъга” неотдавна спечели авторитетна награда от фестивал в Китен

02 Август 2016   Прочитания: 105
Той е бил свързан със светилищата в Перперикон и Татул, убеден е известният археолог проф. Николай Овчаров

02 Август 2016   Прочитания: 175
Какви културни мероприятия предстоят през месец август в Община Минерални бани, може да прочетете от Летен Културен Календар за август 2016 г.

01 Август 2016   Прочитания: 62
В турнира по класически шахмат победи м. с. Георги Попов от София

21 Юли 2016   Прочитания: 90
Изпълнителите се завърнаха с плакет и диплом, обраха овациите на публиката

20 Юли 2016   Прочитания: 112
До края на тази година, Минерални бани ще бъде домакин на четири международни турнира по класически шахмат. Турнирите са част от програмата на Българска федерация по шахмат.

19 Юли 2016   Прочитания: 71
Детето ще се възстановява поне една седмица преди лечението й да продължи

19 Юли 2016   Прочитания: 75
В 10,50 часа във вторник в Истанбул започна многочасовата опарация за отстраняването на тумора от мозъка на детето

  Обяви

 2016-08-22 - Докладна записка актуализация годишна програма 2016 г.[...виж]

 2016-08-17 - ПРОГРАМА НА ТРЕТИ КОНКУРС ЗА АВТЕНТИЧНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ “ФОЛКЛОР ОТ ИЗВОРА“ 26 И 27 август 2016 год. [...виж]

 2016-07-29 - Доброволният резерв, съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, е предназначен за комплектуване с резервисти на военните формирования от Българската армия - за изпълнението на задачи по отбраната на страната и други задачи по защита на националната сигурност.[...виж]

 2016-07-21 - Проект на план за финансово оздравяване на Община Минерални бани и график за провеждане на публично обсъждане[...виж]

 2016-07-11 - Докладна записка за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г. [...виж]

  Обявления

 2016-06-20 - Списък на оценените кандидати за Лични асистенти[...виж]

 2016-06-10 - Списък на класираните кандидат-потребители за "Личен асистент"[...виж]

 2016-06-06 - Уведомление за инвестиционно продложение от САМКОЛ КОНСУЛТИНК с управител Чавдар Василев Георгиев [...виж]

 2016-06-06 - Отдел „ТСУИОПОСЕК” при Община Минерални бани, обл. Хасково, съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № 3-236/30.05.2016 год. на основоние чл.135, ал. 3 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 и § 8, ал. 1 от ПР на същия закон, Решение № 184 от 04.05.2016 год. на Общински съвет – Минерални бани и Протокол № 11/28.04.2016 год. на ЕСУТ при Община Минерални бани, обл. Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 19, по плана на с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково.[...виж]

 2016-05-03 - Инвестиционно предложение от ЕТ "ДАФНИ ДАФИНКА ДЕМИРЕВА"[...виж]

  Заповеди

 2016-07-15 - Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба ба имоти общинска частна собственост.[...виж]

 2016-06-27 - Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 27.06.2016г.[...виж]

 2016-06-20 - Заповед за прекратяване на категоризация[...виж]

 2016-06-09 - Заповед за прекратяване на категоризация[...виж]

  Търгове

 2016-08-02 - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти частна общинска собственост [...виж]

 2016-06-28 - Община Минерални бани на 18.07.2016 г. от 10:00 часа обявява търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.[...виж]

 2016-06-22 - Община Минерални бани на 11.07.2016 г. от 10.00 часа обявява търг с явно наддаване за оттдаване под наем и продажба на имоти частна общинска собственост. [...виж]

  Конкурси

 2016-07-27 - Община Минерални бани обявява конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Обществена трапезария” – процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016”, оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане...[...виж]

 2016-01-26 - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността Ръководител и Експерт-консултант по проект Център за социални услуги Минерални бани.[...виж]

 2016-01-15 - Община Минерални бани обявява конкурс в Центъра за социални услуги по ПРОЕКТ “Център за социални услуги Минерални бани”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0176-C001, схема „Независим живот“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, за длъжностите ръководител и експерт-консултант[...виж]

  Концесии

 2016-07-18 - „Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Димчово дере” в землището на село Сусам, община Минерални бани”[...виж]

 2016-02-09 - "Управление, поддържане и експлоатация на зелена площ, находяща се в УПИ II, кв. 7, по плана на с. Минерални бани"[...виж]

 2015-06-15 - На основание Решение № 949/ 12.05.2015г. на Общински съвет Минерални бани и в изпълнение на чл.43 от Закон за концесиите и на основание чл. 30, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗК и обявление за концесия, публикувано в електронната страница на Държавен вестник на 10.06.2015г. под № 1 и вписано в Националния концесионен регистър с пореден номер А-000706[...виж]


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  КОНКУРС
  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
2015 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design